Obowiązek przedsiębiorcy - JPK

Jednolity Plik kontrolny został wprowadzony w celu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego. Jego celem jest również ułatwienie i przyspieszenie przeprowadzania kontroli w firmie przez organy podatkowe. JPK występuje w kilku strukturach:
- ewidencja zakupu i sprzedaży - JPK_VAT,
- księgi rachunkowe - JPK_KR,
- wyciąg bankowy - JPK_WB,
- magazyn - JPK_MAG,
- faktura VAT - JPK_FA,
- podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR, 
- ewidencja przychodów - JPK_EWP.

Na każdą strukturę JPK składają się trzy sekcje. Pierwsza z nich to sekcja nagłówkowa, w której znajdują się dane identyfikujące podmiot związane z JPK i podmiotem kontrolowanym. Kolejna to sekcja merytoryczna, w której znajdują się informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych. Ostatnia to sekcja kontrolna, gdzie zawarte są sumy kontrolne, które pozwalają na sprawdzenie poprawności odczytu informacji.

Jednolity Plik Kontrolny zaczął obowiązywać stopniowo. Na samym początku do sporządzania i przesyłania JPK zobowiązane były jedynie duże przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązek sporządzania i przesyłania JPK_VAT do Urzędu Skarbowego dotyczy wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, natomiast pozostałe należy sporządzić i przesłać na wezwanie organu podatkowego.


Przeczytaj też ten wpis!