Wysokość ZUS, a przychód

KONIECZNIE ODWIEDŹ NASZA STRONĘ GŁÓWNĄ!


Aktualnie składka do ZUS wynosi 1228 złotych. Suma ta stała i nie zależy w żadnym stopniu od wysokości osiąganych dochodów. Co prawda, przez pierwsze pół roku działalności przedsiębiorca może nie płacić składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a przez kolejne dwa lata korzystać z małego ZUS- w ramach którego składki wynoszą jedynie 520 złotych. Po upływie 30 miesięcy musi jednak płacić ZUS w pełnej formie aż do momentu zaprzestania działalności.

W 2019 roku szykują się ogromne zmiany w tym zakresie. Konkretnie, wysokość składki będzie zależała od wysokości osiągniętego przez przedsiębiorcę przychodu.

Z elastycznych stawek ZUS niestety nie będą mogli skorzystać wszyscy. Są one skierowane do przedsiębiorców, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności nie przekracza 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu roku poprzedniego.

Najniższa elastyczna składka będzie wynosiła 520 złotych i będzie zwiększała się wraz ze wzrostem przychodu przedsiębiorcy. Maksymalna wysokość tej składki nie przekroczy jednak wysokości aktualnej stawki, a więc 1228 złotych. Co ważne, z elastycznych składek będzie można korzystać przez 3 lata na każdych 5 lat prowadzenia działalności.