Zaległy urlop wypoczynkowy do 30 września

Istotne jest to, że jeżeli pracownik nie wykorzystał urlopu w odpowiednim czasie w 2017 roku to pracodawca ma obowiązek udzielić mu zaległego urlopu do 30 września 2018 roku.

W przypadku nie udzielenia tego urlopu pojawia się sytuacja wykroczenia.

Istotne jest to, że urlop powinien zostać wykorzystany przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo.

Po co te zmiany?

Celem wprowadzenia zmian jest ograniczenie sytuacji kumulowania należnego urlopu przez pracowników. Pracodawca ma obowiązek udzielić niewykorzystanego urlopu za dany rok najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Pracodawca nie ma możliwości oddania urlopu w formie ekwiwalentu pieniężnego.

Istotne jest to, że żaden pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.