Podatek bankowy


Podatek bankowy został uchwalony ustawą o podatku od niektórych instytucji finansowych z dnia 15 stycznia 2016 roku. Zaczął obowiązywać 1 lutego 2016 roku. Kogo dotyczy ten podatek?

Podatkiem bankowym zostały obłożone banki oraz firmy ubezpieczeniowe. Wysokość wynosi rocznie 0,44 % wartości aktywów.

Opodatkowani są:
- banki krajowe
- oddziały banków zagranicznych
-  oddziały instytucji kredytowych,
- spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
- krajowe zakłady ubezpieczeń,
- krajowe zakłady reasekuracji,
-  oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji,
- główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji,
- instytucje pożyczkowe w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy o kredycie konsumenckim.


Wprowadzenie podatku bankowego miało służyć opodatkowaniu banków i dużych instytucji o charakterze finansowym.