Księgowość a rachunkowość

Księgowość i rachunkowość to pojęcia, które w potocznej mowie często występują zamiennie, jednak ich rzeczywiste znaczenia nieco się od siebie różnią.

Księgowość jest systemem rejestrującym wszystkie transakcje firmy, zajmującym się zapisem wszelkich operacji gospodarczych. Odnosi się do wszystkiego, co zostało sprzedane, kupione lub zainwestowane przez przedsiębiorstwo. Pokazuje również, jakie części zysków powinny być wykorzystane na opłacenie podatków, a jakie na wynagrodzenie dla pracowników. Księgowość stanowi jeden z działów rachunkowości, która jest znacznie szerszym pojęciem.

Rachunkowość przedsiębiorstwa zajmuje się nie tylko gromadzeniem informacji na temat działalności gospodarczej i związanych z nią zdarzeń gospodarczych. Dzięki niej możliwe jest np. podejmowanie odpowiednich decyzji w kwestii finansów i działalności. Rachunkowość dzieli się na trzy zasadnicze działy:
- księgowość,
- rachunek kosztów.
- sprawozdawczość finansową.

Te trzy strony prowadzenia rachunkowości pozwalają w kompletny sposób przechowywać informacje na temat zysków, kosztów i ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Na ich podstawie możemy wywnioskować, jakie efekty przynosi określona polityka finansowa firmy i czy warto wprowadzić w niej jakieś zmiany. Rachunkowość powinna być prowadzona zgodnie z określonymi zasadami, wspólnymi dla wszystkich firm. Dzięki temu możliwa jest ocena działania przedsiębiorstwa oraz porównanie go z innymi podmiotami gospodarczymi.