Zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który z jakikolwiek powodów zamierza wstrzymać prowadzenie działalności gospodarczej nie musi jej likwidować. Przepisy prawa dopuszczają zawieszenie działalności gospodarczej.

Właściciel firmy, decydujący się na zawieszenie swojej działalności gospodarczej musi pamiętać o kilku podstawowych czynnościach, które ma obowiązek spełnić zanim jego spółka zostanie zawieszona na określony czas.

W pierwszej kolejności przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek CEIDG-1. Wniosek o zawieszenie działalności może zostać przekazany w następujący sposób:

- on-line - używając podpisu elektronicznego,
- w urzędzie gminy lub miasta - osobiście lub listem poleconym, w przypadku wysłania wniosku listem należy podpisać go własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.

Przedsiębiorca sam decyduje, na jaki okres chce zawiesić działalność gospodarczą, pamiętając o tym, że okres zawieszenia nie może być krótszy niż 30 dni, rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w danym wniosku.

Przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej ma prawo do:
- wykonywania czynności, które pozwolą na zachowanie lub zabezpieczenie źródła dochodów,
- przyjmowanie należności,
- zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
- osiąganie przychodów finansowych z okresu przed zawieszeniem.