Zmiany w prawie pracy 2019

Na 2019 rok przygotowano wiele zmian w prawie pracy. O jakich zmianach mowa? Co zmieni się w zatrudnieniu?

 1.Dokumentacja pracownicza

Od 1 stycznia zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które mówią o wprowadzeniu nowego podziału dokumentacji, możliwości elektronicznego prowadzenia dokumentacji oraz skrócenia okresu przechowywania dokumentów z 50 do 10 lat.

 2. Pracownicze Plany Kapitałowe

Instytucja ta umożliwi dodatkowe zaoszczędzenie środków na wypłatę emerytury. Środki gromadzone na koncie będą finansowane przez pracownika, pracodawcę oraz państwo. Pierwsze podmioty będą obejmowane programem od 1 lipca 2019 roku. 

3. Minimalne wynagrodzenie w górę

Od stycznia minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 14,70, a wynagrodzenie 2250 zł brutto.

4. Wypłata wynagrodzenia

Od stycznia podstawową formą wypłaty wynagrodzenia jest przelew na konto, czyli forma bezgotówkowa.

5. Wprowadzenie emerytur matczynych

Od marca 2019 roku wejdą w życie nowe przepisy, które mówią o tym, że świadczenie uzupełniające będą miały matki, które urodziły czwórkę lub większą liczbę dzieci i ze względu na wychowanie ich zrezygnowały z pracy zawodowej bądź w ogóle jej nie podjęły. Świadczenie nazywane emeryturą matczyną ma być wypłacane po ukończeniu przez kobietę 60. roku życia.