Podatek od bonów

Bon to towar, który przekazuje się jako wynagrodzenie bądź jego część, pracownikom i kontrahentom z okazji świąt oraz urodzin.

Wyróżniamy bony jednego oraz różnego przeznaczenia. W przypadku bonów jednego przeznaczenia są one opodatkowane w momencie wprowadzenia ich do obrotu bądź w momencie przekazania. Bony różnego przeznaczenia są opodatkowane z kolei w chwili zmiany ich na towar bądź usługę.

Od talonów i bonów zawsze trzeba zapłacić podatek i nie ma tu znaczenia czy przedsiębiorca zakupił je z funduszu socjalnego czy środków obrotowych. Są one opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jego wysokość zależy od tego w jakiej skali podatkowej jest przedsiębiorca. Jeżeli jest w skali podatkowej pierwszej kategorii wówczas podatek wynosi 18% z kolei druga kategoria to stawka w wysokości 32%. 

Czasem przedsiębiorcy zamiast bonu przekazują tak zwaną kartę przepłaconą, co oznacza że przelewają określoną sumę na konto. Karta przedpłacona traktowana jest jak gotówka. Oznacza to, że jeśli została ona sfinansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i nie przekracza 380 złotych wówczas nie będzie potrzeby naliczania podatku.