Urlop i jego rodzaje

Urlop to dni wolne, które przysługują pracownikom w określonych sytuacjach. Pracownik ma do dyspozycji aż 13 rodzajów różnych urlopów, do których należą:
1. Urlop wypoczynkowy.
2. Urlop na żądanie.
3. Urlop na poszukiwanie pracy.
4. Urlop bezpłatny.
5. Urlop macierzyński.
6. Urlop ojcowski.
7. Urlop tacierzyński.
8. Urlop rodzicielski.
9. Urlop wychowawczy.
10. Urlop w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.
11. Urlop dodatkowe dni opieki na dziecko zdrowe.
12. Urlop okolicznościowy.
13. Urlop szkoleniowy.


Urlop to przywilej pracowniczy wynikający z Kodeksu Pracy. Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie również mogą otrzymać urlop, jednak muszą się o to samodzielnie ubiegać np. zawrzeć odpowiednie zapisy w umowie, bądź ustalić to ustnie ze zleceniodawcą.

Cel przyznania urlopu może być różny. Najpopularniejszym celem urlopu jest wypoczynek. Często jednak dni wolne przyznawane są w celu opieki nad dzieckiem, szukaniem pracy bądź w momencie wystąpienia sytuacji losowej.

Bardzo ważne jest, że ubiegając się o urlop pracownik musi wnioskować. Pracodawca z kolei może zgodzić się na przydzielenie dni wolnych w danym terminie bądź odmówić.