Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości?

Sprzedaż nieruchomości nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19% dochodu. W niektórych przypadkach podatnik może uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacenia tego rodzaju należności. Nowelizacja przepisów wprowadziła korzystne zasady dla przedsiębiorców, którzy posiadają odziedziczoną nieruchomość. Spadkobiercy, którzy po upływie 5 lat sprzedali odziedziczoną posiadłość mogą zostać zwolnieni z konieczności zapłaty podatku. Taka sytuacja pojawić się może np. jeżeli rodzice nabyli dom 5 lat przed tym, gdy został przyznany spadek.

Do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw zaliczać się będą również udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz przypadające na podatnika ciężary spadkowe w takiej części, jakiej wartość zbywanej rzeczy odpowiada łącznej wartości nabytej przez podatnika.

Decydujący więc w tym przypadku jest nie moment nabycia, a sprzedaży nieruchomości. Nowelizacja przepisów ustanowiła bowiem, że pięcioletni okres, który umożliwia zniesienie obowiązku podatkowego liczony jest od dnia nabycia nieruchomości przez spadkobiercę.