Czy możliwe jest zwolnienie z obowiązku VAT?

Ustawa o podatku od towarów i usług określa dokładnie, jakie podmioty mogą skorzystać z podmiotowego zwolnienia VAT. Możliwość skorzystania ze zniżek i zwolnień mają podmioty, których przychody ze sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku nie przekroczyły 200 tysięcy złotych netto.

  •  Do wartości sprzedaży nie należy wliczać wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, towarów zaliczanych do środków trwałych, a także prawnych podlegających amortyzacji. 
  • Podatnik ma także prawo do dobrowolnego zrezygnowania z podmiotowego zwolnienia VAT. W tym celu należy złożyć pisemne zawiadomienie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego przed rozpoczęciem miesiąca, od którego rezygnacja ma zacząć obowiązywać. 
  •  Natomiast w sytuacji gdy wartość sprzedaży przekroczy określoną kwotę, to zwolnienie traci swoją pomoc, a podatnik będzie musiał opodatkować całą transakcję powodującą przekroczenie limitu. Podatnik ma prawo także do pomniejszania podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zapłaconego od wewnątrzwspólnotowej transakcji nabycia lub podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu.