Jak legalnie nie opłacać składek ZUS?

Jeśli zależy nam na niepłaceniu ZUS-u, powinniśmy wziąć pod uwagę kilka możliwości, które pozwolą na to w pełni legalnie, bez żadnych konsekwencji:
- Umowa o dzieło, która jest wolna od składek.
- Umowa zlecenie dla studentów poniżej 26 roku życia.
- Zwolniona z ZUS-u przez pierwsze 6 miesięcy jest działalność założona przez osobę, która robi to po raz pierwszy.
- Działalność nierejestrowana, jeśli przychód nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia.
- Dwuosobowa spółka z o.o., ale wymogiem jest niepodpisywanie z nią żadnych umów cywilnoprawnych.
- Spółdzielnia socjalna może nie płacić ZUS-u przez 2 lata.
- Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, w którym można prowadzić firmę bez ponoszenia kosztów ZUS.
- Fundacja, jeśli jesteśmy jej prezesem.
- Wynajem mieszkania, dzierżawa terenu lub wynajęcie płotu na reklamę.