Korekta JPK

Zobacz naszą stronę główną!

Obowiązek wysyłania JPK mają od 1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję przychodu VAT. Przedsiębiorcy składający miesięczne deklaracje VAT muszą także przekazywać korekty pliku JPK niezwłocznie po skorygowaniu deklaracji VAT.

Kiedy składamy korektę JPK?

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów liczba składanych korekt JPK nie musi odpowiadać liczbie składanych korekt deklaracji VAT. Można wysłać jeden plik JPK, który jest zgodny z ostatnią korektą deklaracji. Ponadto co do zasady korektę pliku JPK składamy niezwłocznie po skorygowaniu deklaracji VAT, jeśli podatnik ma obowiązek rozliczenia miesięcznego deklaracji VAT albo po zidentyfikowaniu błędnych danych kontrahenta. Dla podatników rozliczających się kwartalnie korekty należy złożyć za poszczególne miesiące niezwłocznie po zidentyfikowaniu błędów uzasadniających jej dokonanie w pliku.

Korektę należy złożyć w przypadku zmiany pozycji podatku należnego, podatku naliczonego, błędnych dat, zmiany danych kontrahenta, które uniemożliwiają jego identyfikację. Należy pamiętać, że podczas składania korekt trzeba przygotować pełny kompletny plik JPK_VAT z korygowanymi danymi.