Numer Identyfikacji Podatkowej

Od 1996 roku w Polsce obowiązuje numer NIP, na podstawie którego można zidentyfikować konkretnego podatnika. Od 2011 roku identyfikatorem podatkowym może być też PESEL, o ile podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej.

 Każdy NIP składa się z dziesięciu cyfr. Pierwsze trzy określają Urząd Skarbowy, który nadał dany numer (zwyczajowo składał się z cyfr od 1 do 9, ale odkąd powstało kilkadziesiąt nowych urzędów, używa się też zera na drugiej pozycji).

NIP jest używany na dokumentach związanych z zeznaniami podatkowymi. Oprócz tego, podatnik jest zobowiązany przedstawić swój NIP w kilku sytuacjach:
- na żądanie organów administracji rządowej oraz samorządowej,
- na żądanie organów kontroli skarbowej,
- w bankach,
- na żądanie reprezentantów NIK.

 Osoby fizyczne, które wcześniej posiadały już NIP, nie mogą przy zakładaniu działalności składać wniosku o przyznanie nowego numeru. Taki obowiązek ciąży jedynie na tych przedsiębiorcach, którzy nie mieli odgórnie przyznanego NIP-u a chcą rozpocząć działalność. Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej odbywa się podczas rejestracji działalności, przez złożenie wniosku CEIDG-1. Podatnik może posiadać tylko jeden NIP przez całe życie, niezależnie od liczby firm, które pragnie prowadzić.

Doradztwo podatkowe – niezastąpiona pomoc dla firm!


Usługi doradztwa podatkowego to korzystna pomoc dla osób, które prowadzą firmę i nie są w stanie zajmować się obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego. Skorzystanie z profesjonalnej pomocy pozwala prowadzić biznes na wysokim poziomie oraz zgodnie z prawem.Coraz więcej osób decyduje się na usługi z tego zakresu, ponieważ pozwala to również skorzystać z bezpiecznej optymalizacji podatkowej.Z jakich usług mogą skorzystać przedsiębiorcy?
  • porady, opinie i wyjaśnienia z zakresu prawa podatkowego;
  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie
  • sporządzanie  zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy podatnikom, płatnikom i inkasentom
  • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych


Wysokość ZUS, a przychód

KONIECZNIE ODWIEDŹ NASZA STRONĘ GŁÓWNĄ!


Aktualnie składka do ZUS wynosi 1228 złotych. Suma ta stała i nie zależy w żadnym stopniu od wysokości osiąganych dochodów. Co prawda, przez pierwsze pół roku działalności przedsiębiorca może nie płacić składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a przez kolejne dwa lata korzystać z małego ZUS- w ramach którego składki wynoszą jedynie 520 złotych. Po upływie 30 miesięcy musi jednak płacić ZUS w pełnej formie aż do momentu zaprzestania działalności.

W 2019 roku szykują się ogromne zmiany w tym zakresie. Konkretnie, wysokość składki będzie zależała od wysokości osiągniętego przez przedsiębiorcę przychodu.

Z elastycznych stawek ZUS niestety nie będą mogli skorzystać wszyscy. Są one skierowane do przedsiębiorców, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności nie przekracza 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu roku poprzedniego.

Najniższa elastyczna składka będzie wynosiła 520 złotych i będzie zwiększała się wraz ze wzrostem przychodu przedsiębiorcy. Maksymalna wysokość tej składki nie przekroczy jednak wysokości aktualnej stawki, a więc 1228 złotych. Co ważne, z elastycznych składek będzie można korzystać przez 3 lata na każdych 5 lat prowadzenia działalności.